Kom igång

Har man väl bestämt sig för att prova på familjerådgivning finns det många vägar att gå. Familjerådgivning erbjuds både privat och kommunalt via kommunen, men även ibland via ens arbete, församling eller organisation.

Så börjar du

Så kan man komma igång med familjerådgivning. Det kan även finnas en poäng med att aktivt välja vem ens familjerådgivare ska bli, beroende på vad man skulle vilja ha hjälp med. Till exempel kan en sexolog lättare hjälpa till när man har problem med sexlivet, medan en utbildad barnpsykolog kan ge råd om hur man ska prata med sitt barn, inför en skilsmässa.

Kommunal familjerådgivning eller privat?

I Sverige ska alla kommuner kunna erbjuda familjerådgivning. Detta betyder, att även om det inte finns några privata kliniker i närheten där man bor, så ska kommunen ändå se till att man får stöd och hjälp.

Ofta ser familjerådgivningen likadan ut oavsett om det är kommunen eller privata företag som håller i verksamheten. I Stockholm, och även i många andra kommuner är priset en fast summa, oavsett var och av vem man får hjälp av. 

I Stockholm är priset 450 kronor för ett samtal i 90 minuter och i övriga Sverige varierar kostnaden mellan 0 till 450 kronor per möte. Kostnaden är densamma oavsett hur många som är delaktiga i familjerådgivningen.

Familjerådgivning online, på distans

Vill man av någon anledning inte behöva åka iväg till en särskild plats erbjuds även familjerådgivning på distans, över datorn eller i mobilen. Vilka kommuner och privata psykologer eller familjeterapeuter som erbjuder vård online är något man behöver ta reda på själv hos varje enskild aktör. Är man osäker, kan man alltid fråga.

Är det någon skillnad på familjerådgivning och par/familjeterapi?

Ja, det är en skillnad, framförallt på priset, då par- eller familjeterapi inte erbjuds av kommunen. För en privat familjeterapeut i en storstad kan man behöva betala upp mot 1000 kronor i timmen, medan familjerådgivning istället kostar mellan 0 – 450 kronor per 90 minuter. Varför någon väljer privat terapi istället familjerådgivning har ofta att göra med att man vill gå till en specifik terapeut.

Är familjerådgivning gratis med frikort/högkostnadsskydd? 

Huruvida om högkostnadsskyddet gäller eller inte är svårt att svara på och kan bero på flera olika saker, som till exempel vilka det är som är med på familjerådgivningen. Detta är något man kan fråga om redan innan man bokar sitt första möte.

Hur går jag tillväga för att boka ett möte?

Antingen kontaktar man kommunen man bor i via kommunens hemsida, ringer kommunen direkt, eller kontaktar en privat aktör direkt. Därefter berättar man kort om sin situation och vad man skulle behöva hjälp med. Vill man, kan man även be om en familjerådgivare med särskild utbildning. Det kan också kännas skönt att fråga om priset, längden på samtalet och andra saker man gärna vill veta.