Resultat

Oavsett om man har ett eller flera besök, får man som besökare i genomsnitt en bättre livssituation, både på kort och på lång sikt. Detta är även bevisat i ett flertal studier. Hur man som enskild individ upplever resultatet är dock olika, men många gånger är det bättre att reagera, än att vara passiv och låta händelser ske utan att man kan vara med och påverka.

Vilka resultat kan man förvänta sig?

Dom allra flesta som går till familjerådgivning är väldigt nöjda med stödet de får, och känner att de lättare kan kommunicera med varandra efteråt.

Att öppna sig ger närhet

Konflikter gör ofta att vi människor skapar avstånd och distanserar oss från varandra. En stor del av familjerådgivningen är att med hjälp av en psykolog, kunna släppa på de “murar” man byggt upp inför varandra och försöka samtala på ett mer öppet sätt, där alla känslor och tankar är välkomna.

Även om inte alltid känslorna eller tankarna besvaras, så brukar de allra flesta tycka att det är skönt att få det ur sig, och äntligen sätta ord på hur man faktiskt känner.

Studier visar på goda resultat

I flera studier där man följt både föräldrar och barn som genomgått en eller flera familjerådgivningar ser man positiva resultat redan efter ett besök. Den positiva trenden visar sig också långt fram i tiden, många år efter mötena.

Det har också visat sig vara viktigt för barns psykiska hälsa att se vuxna prata om känslor och komma överens, även om de inte tycker lika om saker. Detta ger en bra grund till ett större spektrum av känslor, som barnet även lättare kan acceptera hos sig själv.

Barn kan ibland känna skuld vid en separation

Det är vanligt att barn känner skuld vid en skilsmässa. Därför kan det göra mycket för ett barn att få höra sina föräldrar säga vad separationen beror på, hur de känner och kanske hur de tänker att deras liv ska se ut i framtiden, efter det tagit slut.

Vad händer om någon vägrar prata?

När någon säger “jag pratar helst inte om det”, kan det vara svårt att komma vidare i ett samtal. Här kan man få hjälp av psykologen att fråga varför personen inte vill dela med sig, och få hjälp med hur man ska kunna ta sig vidare i diskussionen. Däremot är det viktigt att förstå att ingen är tvingad till att prata, och att det är helt okej att säga nej.